Preskoči na vsebino


Zbirka pogovornih tem

POGOVORI OB VEČERIH »ZAKONSKIH SKUPIN NAJINA POT«

VSEBINA je razdeljena na naslednja področja:
I. Najini začetki
II. Odnos moški-ženska
III. Odnos mož-žena
IV. Jaz in ti, osebna rast, spreminjanje
V. Usklajevanje, reševanje nesporazumov, skrbi
VI. Najin zakon (in družina) tako in drugače
VII. Pogovor, (spo)razumevanje
VIII. Ideali, vrednote, želje, načrti, pričakovanja
IX. Ljubezensko spolno življenje
X. Odnos do življenja
XI. Otroci
XII. Vzgoja otrok
XIII. Najini starši in sorodniki
XIV. Ljudje okoli naju
XV. Najin (prosti) čas
XVI. Najin (naš) vsakdan
XVII. Veselje, prisrčnost, sproščenost
XVIII. Splošno počutje
XIX. Oddih in prazniki
XX. Svet okoli naju
XXI. Tvarne dobrine
XXII. Pregled zakona
XXIII. Minevanje mesecev, let
XXIV. Zakonska skupina, »Najina pot«
XXV. Vera v najinem/našem življenju
XXVI. Cerkveno leto
XXVII. Duhovna rast in zakramenti

***************************************************************

I. NAJINI ZAČETKI

1. Kako sva se spoznala
2. Zakaj sem se poročil(a)
3. Zakaj bi se še enkrat poročil(a)
4. Najina poroka, kako sva jo doživljala
5. Po čem sva vedela, da si pripadava
6. Kaj (in kako) se je spremenilo s poroko
7. Kaj bi se moralo spremeniti
8. Kaj je najin odnos pridobil z vstopom v zakonsko zvezo
9. Katere stvari začenjava
10. Kako sva si pred poroko predstavljala poročenost
11. Presenečenja skupnega življenja po poroki
12. Usklajevanje v prvih mesecih zakona
13. Kaj v najin zakon prinašava kot mož in žena in kaj pričakujeva

II. ODNOS MOŠKI-ŽENSKA

14. Milost biti ženska ali moški
15. Razumevanje moškega
16. Razumevanje ženske
17. Različnost med moško in žensko naravo
18. Kako doživljava moškost/ženskost
19. Kako živiva svojo ženskost in moškost
20. Kako se soočava z različnostjo drug drugega
21. Do katere mere naju različnost bogati
22. Usklajevanje najinih mnenj
23. Kako in v čem se dopolnjujeva

III. ODNOS MOŽ-ŽENA

24. Najina bližina in oddaljenost, kaj naju najbolj zbližuje
25. Kaj naju povezuje
26. Kaj mi je pri možu, ženi všeč in kaj ne
27. Kakšen mož/kakšna žena naj bom, da bo sozakonec zadovoljen
28. Zakaj ljubim sozakonca
29. Kaj mi pomeni, da te imam lahko rad
30. Kaj poteši moža, ženo
31. Koliko mi pomeni sozakonec
32. V čem se je spremenil moj odnos do sozakonca
33. Najina sposobnost vživljanja v sozakonca
34. Kako vidim svojega moža, svojo ženo
35. Kaj občudujem na sozakoncu
36. Občudujem … na možu (ženi), rad(a) bi pa še...
37. Kaj dobivam od sozakonca in kaj mu dajem
38. V čem želim, da mi pride mož/žena naproti
39. Odpuščanje
40. Kaj težje odpustim
41. V čem se prijetno presenečava
42. Drobne pozornosti
43. Vsak dan nekaj, da bo najin zakon za oba prijetnejši
44. Kdaj sva srečna
45. Kaj me osrečuje in kako osrečujeva drug drugega
46. Za kaj sem ti hvaležna/hvaležen
47. Kako spodbujati enkratnost sozakonca
48. Kako spodbujati moža/ženo k boljšemu
49. Koliko sva razpoložljiva drug za drugega
50. Kako prepoznati dober namen sozakonca
51. Dobrohotnost besed in dotikov v zakonu
52. Odzivnost moža, žene
53. Brezpogojnost najine ljubezni
54. Moje poti do sozakonca
55. Pet jezikov ljubezni (knjiga) - kateri je tvoj
56. Kaj bi lahko naredil(a) za ženo (moža) več
57. Kaj bi lahko izboljšal(a) v odnosu do sozakonca
58. Kako gradiva najin odnos
59. Najina občasna odtujenost
60. Kdaj čutim podporo, varnost in zaupanje v sozakonca,
61. Kako razumeva in živiva obljubo zvestobe
62. Kaj mi pomeni, da si mi zvest/a?
63. Kaj v najinem zakonu pomeni biti prevaran
64. Navezanost drug na drugega
65. Kaj delam, da moj mož/žena res vidi, da ga/jo ljubim
66. Ali morava kdaj prosjačiti za usluge
67. Razpoloženjski valovi v najinem odnosu

IV. JAZ in TI, OSEBNA RAST, SPREMINJANJE

68. Kako skrbim/skrbiva za svoj/najin osebni razvoj
69. Najini odnosi, ki omogočajo osebno rast
70. Kako si pomagava pri osebni rasti
71. Spoštovanje sozakonca
72. Sprejemanje sebe in sozakonca
73. Kako se učimo sprejemati drugačnost
74. Kako sprejemava najino spreminjanje
75. Spreminjanje, prilagajanje in usklajevanje
76. Koliko lahko spremenim sozakonca
77. Kako in koliko sva se spremenila, odkar sva se poročila
78. Kakšen(na) bi rad(a) bil(a) – kakšen bi želel biti kot mož/žena
79. Najino samospoštovanje in samozavest
80. Kako prenašava razočaranja
81. Kako, s kom in kolikokrat se posvetujeva
82. Koliko smem ali moram misliti nase
83. Kako se kot posameznik počutim v zakonu
84. V najinem odnosu sem na prvem mestu sam/a
85. Kako krotim svoje napake
86. Koliko sem zanesljiv/a
87. Strpnost do napak
88. Najini talenti
89. Čustvena zrelost – izražanje čustev
90. Kako mož/žena v meni prebuja čustva
91. Pričakovanje
92. Skrivnosti sozakonca in obeh skupaj
93. Najina samopodoba in vpliv na družino
94. Kako se vzgajava za skromnost
95. Koliko se poznava
96. Moje, tvoje in najine navade
97. Kdo ima pobudo na različnih področjih najinega življenja
98. Pogovor ob fotografijah iz različnih obdobij

V. USKLAJEVANJE, REŠEVANJE NESPORAZUMOV, SKRBI

99. Ko sva sprta - prepir med nama
100. Koristnost prepira za najin zakon
101. Kako rešujeva spore, nesoglasja in nesporazume
102. Reševanje kriz
103. Katerim sporom se izogibava in zakaj
104. Kako pomirjava drug drugega, kako se spraviva
105. Iskanje skupnih rešitev
106. Kadar sem sam(a)
107. Samota - osamljenost
108. Kdaj sem v zakonu sam(a), kdaj osamljen(a)
109. Moja “zapletenost”
110. Tarnanje - pogum
111. Kaj me, naju v zakonu moti
112. Kaj nama manjka, kaj vse že imava
113. Kaj naju lahko zagreni
114. Sitnoba
115. Napuh
116. Ljubosumnost
117. Užaljenost
118. Nevoščljivost
119. Lenoba
120. Kako (ne)sprejemava najine napake
121. Miroljubnost, nasilje, prepiri
122. Svoboda in omejevanje
123. Kako svoboden sem/sva v zakonu
124. Navade in razvade
125. Kako se soočava z dolgočasjem
126. Najine odvisnosti in zasvojenosti
127. Potrpljenje v zakonu
128. Najine skrbi in strahovi
129. Reševanje na videz nerešljivih težav
130. Kaj naju vznemirja in kako se s tem spoprijemava
131. Najini križi
132. Najine preizkušnje in prelomnice
133. Kaj so za naju krizne situacije in kako se nanje odzivava
134. Kako si deliva bremena v zakonu
135. Ali se zavedam bremen sozakonca
136. Kako izražava svoje drugačne poglede
137. Ko se pogovor ustavi
138. Obljube in dogovori
139. Kako stati ob strani sozakoncu v stiski
140. Kako si pomagava
141. Kako prenašam težave sozakonca
142. Kaj je v najinem zakonu odveč
143. Zakonske skušnjave
144. Skušnjave, da bi spreminjal(a) sozakonca
145. Zakaj se to dogaja ravno nama
146. Kaj naju utesnjuje, kdaj sva žalostna
147. Kako me sozakonec lahko prizadene
148. Kako drug drugemu pomagava premagovati stres
149. Usklajevanje zakonskega in družinskega življenja

VI. NAJIN ZAKON (in družina) TAKO IN DRUGAČE

150. Kako zakon ohraniti svež
151. Kaj narediva za pomlad v najinem zakonu
152. Kako poživiti rutino in enoličnost v zakonu
153. Zaljubljenost v najinem zakonu
154. Ali živiva ali životariva
155. Značilnosti in posebnosti najinega zakona
156. Kje sva močna in kje šibka v najinem zakonu
157. Kaj mi je v najinem zakonu všeč, v čem je dober
158. Kako sem/sva zadovoljna z razvojem zakona
159. Najina rast v zakonu
160. Duhovne vsebine najinega zakonskega življenja
161. Zakonsko izobraževanje
162. Kaj bereva napisanega o zakonu
163. Kje iščeva vzore za zakon in kakšen naj bi le-ta bil
164. Vljudnost v zakonu in družini
165. Vloga mize v zakonu in družini
166. Fotografije iz zakonskega življenja
167. Enakopravnost v zakonu
168. Kako uresničujeva sklepe
169. Odpovedi v korist zakona
170. Sebičnost v zakonu
171. V čem se čutim (ne)poročen
172. Kako se potrudim, da je sozakoncu lepo
173. Kako sozakoncu pokazati, da ga imaš rad
174. Skrb za sozakonca
175. Ali se zavedam, kaj vse moj sozakonec postori
176. Kako veva, kaj je prav - moj, tvoj, najin »prav«
177. Kako preiti od zunanjih k zakonskim mislim
178. Najlepši dogodki v najinem zakonu
179. Deset najlepših dogodkov v najinem zakonu
180. Najlepši dogodek v najinem življenju v zadnjem letu
181. Ali zahtevava od svojega zakona dovolj
182. Najin dom
183. Kako nosečnost vpliva na najin odnos
184. Kako se v zakonu odločava – enotnost odločitev
185. Koliko dopuščava, da drugi vplivajo na najin zakon
186. Kako varujeva zakon in družino pred negativnimi vplivi
187. Pozitiven pogled na sozakonca

VII. POGOVOR, (SPO)RAZUMEVANJE

188. Najin zakonski pogovor in poslušanje
189. Koliko me sozakonec razume
190. Kako se poslušava
191. Govorica obraza, telesa
192. Kako se naju dotikajo stvari, ki si jih poveva
193. Kako izražava (ne)strinjanje
194. Kdaj molčati, kdaj govoriti
195. Moč molka in moč besed
196. Zaupanje - koliko si zaupava
197. Kako razlagava osebne stvari drug drugemu
198. Prošnje in zahvale
199. Pohvala in kritika
200. Kje so moja in tvoja “vrata”, kje in kdaj sem dostopen
201. Najin notranji svet in kako se pogovarjava o njem
202. O čem se največ/najmanj pogovarjava
203. Iskrenost najinega pogovora
204. Kultura pogovora
205. Kje sva trenutno v pogovoru

VIII. IDEALI, VREDNOTE, ŽELJE, NAČRTI, PRIČAKOVANJA

206. Kaj želim od moža, žene
207. Kako se uresničujejo najina pričakovanja drug do drugega
208. Kako usklajujem svoje želje in potrebe z življenjem v dvoje,
209. Kako osebne želje vplivajo na zakon
210. Koliko imava idealizma
211. Ideali, ki jih živiva
212. Kako usklajujeva svoje vzore z resničnostjo
213. Kako načrtujeva kariero in rojstva otrok
214. Družinski načrt(i)
215. Skupno načrtovanje
216. Najine želje in načrti ob novem letu - kaj bo drugače
217. Kaj želiva izboljšati v prihodnjem letu v najinem odnosu
218. Kaj se nama zdi pomembno in kako to dosegava
219. Kaj je za naju sveto in kako to varujeva
220. Najina lestvica vrednot (in dejansko stanje)
221. Pravila, po katerih živiva
222. Smisel življenja, življenjski cilji

IX. LJUBEZENSKO SPOLNO ŽIVLJENJE

223. Kako vpliva ljubezensko spolno življenje na najin odnos
224. Ljubezensko spolno življenje prej in zdaj
225. Kako doživljava ljubezensko spolne odnose
226. Razodevanje želje po telesni bližini
227. Najin pogovor o ljubezensko-spolnem življenju
228. Romantika in inovativnost
229. Ko ugasne luč
230. Golota
231. Vzgoja za ljubezen
232. Ljubeč telesni dotik - božanje
233. Ponovno osvajanje, kako osvajam sozakonca

X. ODNOS DO ŽIVLJENJA

234. Kako uživava življenje
235. Kaj nama pomeni življenju reči “da”
236. Odnos do življenja
237. Očetovstvo
238. Kako vidiva vlogo očeta v odnosu do najinih otrok
239. Kako se vidiva v vlogi (bodočih) staršev
240. Materinstvo
241. Starševstvo
242. Nosečnost in porod
243. Uravnavanje spočetij, kontracepcija da ali ne
244. Zakaj in kako se odločati za naslednjega otroka

XI. OTROCI

245. Otroci v najinem življenju
246. Kaj bodo pomenili otroci v najinem zakonu
247. Število otrok
248. Načrtovanje družine - pričakovanja in želje, strahovi ...
249. Načrtovanje naslednjega otroka
250. (P)osebnost otroka
251. Kako sprejemati različnost otrok
252. Spoštovanje otrok
253. Kako znava prisluhniti otrokom
254. Kako otroke obvarovati nasilnosti
255. Kaj pričakujeva od otrok
256. Poklicno usmerjanje otrok
257. Zaljubljenost otrok
258. Odhajanje od doma
259. Nesporazumi med otroki
260. Zaščita otrok pred razvrednotenjem vrednot
261. Kakšen zakon želiva svojim otrokom
262. Tekmovalnost med otroki
263. Koliko se znava približati otrokovemu notranjemu svetu
264. Kako otrok vpliva/bo vplival na najin odnos
265. Kaj če se nama bo/bi rodil prizadet otrok
266. Najin odnos do posvojitve in reje otrok

XII. VZGOJA OTROK

267. Vzgoja pred rojstvom in zgodnja vzgoja
268. Kako vzgajava otroke
269. Kaj storiti, ko otroci ne ubogajo
270. Kazen v vzgoji
271. Soodločanje glede neodraslih otrok
272. Vzgoja za življenje
273. Vzgojni uspehi in neuspehi
274. Kako sva bila vzgojena in kako vzgajava
275. Poštenost pri vzgoji
276. Kako sva pravična do otrok
277. Kje so poudarki najine vzgoje
278. Najina strogost in popuščanje pri vzgoji
279. Najina usklajenost pri vzgoji
280. Vzgoja otrok v samostojnost
281. Kako pomagati otroku pri osamosvajanju
282. Razdalja in bližina med nama in otroki
283. Kaj narediti, ko si otroci izbirajo bodoče sopotnike
284. Kako pokazati otroku meje
285. Pravljice
286. Verska vzgoja otrok in otroci v cerkvi

XIII. NAJINI STARŠI IN SORODNIKI

287. Doživljanje in odnos do staršev
288. Odnos do bratov in sester
289. Odnos do sorodnikov
290. Najine želje in želje najinih staršev
291. Vpliv sorodnikov na najin zakon
292. (Ne)razumevanje s starši
293. Spoštovanje staršev, sorodnikov
294. V čem sva podobna/različna od svojih staršev
295. Iz kakšnih družin prihajava in kako to vpliva na najin zakon
296. Katere vzorce ravnanja najinih staršev prepoznavava v medsebojnem odnosu
297. Kaj sva podedovala, kaj želiva dati naprej
298. Dediščina
299. Videvanje s starši in pomoč njim
300. Midva, otroci in starši
301. Vloga in vpliv staršev na najin odnos
302. Prejemanje dobrin od staršev
303. Sprejemanje staranja in bolezni staršev
304. Skrb za ostarele starše
305. Koliko poznava najin rod in korenine

XIV. LJUDJE OKOLI NAJU

306. Odprtost najinega zakona
307. Gostoljubnost
308. Najina družabnost
309. Prijateljstvo, odnos do prijateljev in čas zanje
310. Prijatelji pred in po poroki
311. Vzdrževanje odnosa s prijatelji; e-pošta, telefon, obiski
312. Prijatelji – moji, tvoji, najini - kaj nama pomenijo
313. Najino služenje Bogu, ljubezen do bližnjega
314. Čut za sočloveka
315. Dobrodelnost
316. Koliko in kako govoriva o drugih ljudeh
317. Sostanovalci (stari starši…)
318. V kakšnih odnosih sva s sosedi
319. Vljudnost doma in v družbi
320. Najino življenje zunaj zakona (v službi, družbi)
321. Moje/najino poslanstvo v družbi
322. Odpuščanje (kdaj, komu in zakaj), stare zamere
323. Kako sprejemava opravičilo
324. Se odzoveva na stiske drugih, znava sprejemati dobroto
325. Pomoč ostarelim
326. Spoštovanje
327. Iskrenost v družini in nasploh
328. Kako sprejemava drugačnost okoli naju
329. Vsako slovo je priložnost za nov začetek

XV. NAJIN (PROSTI) ČAS

330. Čas, ki ga podariva drug drugemu
331. Razporejanje časa
332. Kako izkoriščava čas
333. Kako usklajujeva delo, prosti čas, in družino
334. Kako razporejava delo in počitek
335. Kako organizirati in usklajevati skupni čas
336. Skupni prosti čas
337. Prosti čas in družabnost
338. Koliko časa potrebujeva/porabiva zase
339. Kako do časa, ki bo samo za naju
340. Kako si vzameva časa zase med počitnicami in vsak dan
341. Kako doživljam čas, ko sem sam(a)
342. Pomanjkanje časa za zakon in družino
343. Čemu posvečava čas, za kaj si ga vzameva
344. Kaj bereva, kaj gledava in vpliv tega na zakon
345. Najine skupne dejavnosti in zanimanja
346. Kaj naju razvedri, sprosti
347. Kako sprejemam sozakončeve konjičke
348. Konjički - koliko denarja in časa jim nameniti
349. Spontane in načrtne dejavnosti
350. Pravočasnost - točnost

XVI. NAJIN (NAŠ) VSAKDAN

351. Kako preživiva dan
352. Najini večeri in najina jutra
353. Kdaj iti spat
354. Zjutraj načrtujeva, zvečer premišljujeva
355. Najin pregled dneva
356. Pomoč, sodelovanje pri vsakdanjih opravilih
357. Kako si deliva/delimo delo in opravke
358. Najino gospodinjstvo
359. Ljubezen gre skozi želodec
360. Koliko in kako živiva dan polno
361. Kako si polepšati težo dneva
362. Kako se odpravljamo na …
363. Kako živeti sedanji trenutek
364. Kako izboljšati najin delavnik

XVII. VESELJE, PRISRČNOST, SPROŠČENOST

365. Kaj razveseljuje najin zakon (veseli dogodki)
366. Kako razveseliti sozakonca
367. Kaj delava z veseljem
368. Humor med nama
369. Smeh v naši družini
370. Optimizem, dobra volja v zakonu in družini
371. Družinsko vzdušje
372. Viri najine vedrine, izviri najinega veselja
373. Sproščenost v zakonu in družini
374. Prisrčnost v zakonu in družini
375. Veselje, pozitiven pogled na življenje
376. Kako ostati radoživ
377. Kako gojiva svojo notranjo živost in navdušenje nad življenjem
378. Ali se v časovni stiski uspeva poveseliti

XVIII. SPLOŠNO POČUTJE

379. Kako živiva, da bi dlje živela
380. Skrb za duhovno in telesno zdravje
381. Najin odnos do hrane
382. Kako hrana vpliva na moje - naše zdravje
383. Kakšen odnos imava do gibanja
384. Splošno zadovoljstvo
385. Kaj narediva za osebno, zakonsko in družinsko zadovoljstvo
386. Vzgoja za zmernost
387. V čem uživava
388. Najini najlepši spomini
389. Predmet, ki nama vzbuja lepe spomine
390. Na kaj sva ponosna
391. Kako sprostiti sozakonca
392. Najina zunanja in notranja urejenost
393. Najin zunanji videz ter videz najinega doma
394. Kaj gledava drug na drugem
395. Potrpežljivost spada k ljubezni
396. Potrpežljivost, vztrajnost, znati prositi
397. Kako doživljava izgube
398. Kako prenašava trpljenje
399. Kako premagujeva utrujenost
400. Bolezen v hiši
401. Moj, najin mir
402. Nemir v najinem odnosu
403. Kako notranja umirjenost vpliva na sozakonca in otroke
404. Bogastvo – duhovno in materialno
405. Poštenost
406. Pomanjkanje in izobilje

XIX. ODDIH IN PRAZNIKI

407. Družinski izleti
408. Kako naju dopust zbližuje
409. Kaj dopust pomeni za najino duhovno rast
410. Kako načrtovati in preživeti skupni dopust
411. Naša duhovnost med počitnicami
412. Ob obletnicah
413. Priprava na novoletne, božične praznike
414. Najini, družinski prazniki in praznovanja
415. Kako praznujeva/praznujemo nedelje
416. Pomen obredov v zakonu in družini

XX. SVET OKOLI NAJU

417. Odnos do okolja
418. Odnos do narave
419. Odnos do sodobne tehnike (TV, računalnik, internet, mobilnik)
420. Odnos do denarja
421. Midva in branje
422. Midva in pravljice
423. Midva in glasba
424. Midva in politika, javno življenje
425. Kako deluje na naju začetek šolskega leta
426. Midva in kultura
427. Koliko prispevava za slovensko kulturo
428. Koliko spremljava novosti, modo, smernice, sodobne tokove
429. Najin odnos do medijske obveščenosti
430. Kako zunanje dogajanje vpliva na naju
431. V kakšnem (širšem) okolju želiva/želimo živeti
432. Kako midva kot zakonca nastopava pred drugimi

XXI. TVARNE DOBRINE

433. Živimo, da delamo ali delamo, da živimo
434. Moj odnos do dela
435. Midva in najina služba
436. Najini poklici in vpliv na zakon in družino
437. Kariera in najin zakon, družina
438. Med zakonom in družino ter službo in napredovanjem
439. Biti doma ali biti v službi
440. Kakšno mesto imajo v najinem življenju materialne dobrine
441. Preveč in premalo tvarnih dobrin
442. Skrb za tvarne dobrine, gmotni položaj, denar
443. Nakupovalna mrzlica in obdarovanja
444. Kaj je moje, kaj tvoje
445. Najin odnos do potrošništva

XXII. PREGLED ZAKONA

446. V čem sva danes drugačna
447. Najin zakon v preteklem letu
448. Obračun najinega odnosa - kje sva rasla, kje ne
449. Razvoj in zorenje najinega zakona
450. Obdobja zakona
451. Kaj še želiva doseči s svojim zakonom
452. Težave in lepote najinih let
453. Najini sadovi v zakonu
454. Kaj je najin odnos pridobil v zakonu
455. Kaj si želiva in kako vidiva sebe v prihodnosti
456. Pogled na najin zakon do sedaj in kako naprej

XXIII. MINEVANJE MESECEV, LET

457. Kako čas beži, staranje, živeti za današnji trenutek
458. Zakaj ne bi rad izgubil žene, moža
459. Odnos do smrti
460. Smrt v družini
461. Kako sva se v letih najinega zakona spremenila
462. Čému sva posvetila najboljša leta
463. Česa bova najbolj vesela na starost
464. Česa bova najbolj vesela ob smrti
465. Kako bi živela zakon, ko bi čez eno leto umrla
466. Najina srednja leta
467. Otroci so odšli, ostala bova sama

XXIV. ZAKONSKA SKUPINA, »NAJINA POT«

468. Kako doživljava skupino, kako se počutiva v njej
469. Kako pogovor v skupini vpliva na najin pogovor
470. Prijateljevanje z drugimi pari v skupini
471. Kdaj in kako se pripravljava na skupino
472. Medsebojno sodelovanje in povezava med pari v skupini
473. Pravila zakonskih skupin Najina pot
474. Ali prispevava za stroške duhovnika in za Sklad
475. Želje in pričakovanja do skupine
476. Kako zakonska skupina vpliva na najin zakon
477. Zakonska skupina in »Najina pot« v preteklem letu (glasilo, skupnost)
478. Najino mesto v skupnosti »Najina pot«

XXV. VERA V NAJINEM/NAŠEM ŽIVLJENJU

479. Najina osebna - zakonska - družinska molitev
480. Kako skupaj moliva - kaj nama pomeni molitev
481. Vpliv molitve na najin odnos in na vzgojo otrok
482. Najina/naša romanja
483. Midva pred Bogom in z njim
484. Doživljanje Božje pomoči in previdnosti v zakonu in družini
485. Božji posegi v najin zakon
486. Duhovniški in redovniški poklici
487. Vloga duhovnika v skupini, paru
488. Duhovnik v najinem življenju
489. Midva in župnija
490. Odnos do Cerkve, župnije
491. Midva in Sveto pismo
492. Sveto pismo v družini
493. Marija v zakonu
494. Kakšna je najina vloga krščanskega oznanjevanja
495. Pogovor o sinodi: Izberi življenje
496. Pomen slovenske sinode – sinoda in družina
497. Razmerje med duhovnim in materialnim svetom
498. Kako se odrešujeva
499. Najino in moje versko življenje
500. Kako goreče ali mlačno je najino krščansko življenje
501. Kako Boga vidiva, doživljava drug v drugem
502. Vpliv vere na najin zakon
503. Božja volja v najinem zakonu in kako jo odkrivava
504. Duhovna oporoka
505. Po čem se bova spoznala v nebesih
506. Kako se podpirava v veri
507. Kako razločujeva, kaj je Božji glas
508. Smisel in nesmisel trpljenja v luči vere
509. Najino zaupanje v Boga
510. Najina hoja za Kristusom
511. Kako naju Jezus nagovarja (in kako ga večkrat preslišiva)
512. Najina krščanska družina – izziv za tretje tisočletje

XXVI. CERKVENO LETO

513. Vernih duš dan
514. Advent, čas pričakovanja
515. Kaj sva v tem adventu naredila za najin odnos
516. Družinski in zakonski advent
517. Kako se pripravljava na božič
518. Doživljanje in preživljanje božičnih praznikov
519. Ponovni prihod Boga v najin odnos
520. Kako lahko prihajajoči post pomaga k lepšemu zakonu
521. Najino postno spreobračanje – priložnost za rast
522. Najin post in odpovedi
523. Zakon v postu in post v najinem zakonu
524. Kako se velikonočna resnica odraža v najinem življenju
525. Najina vera v vstajenje
526. Zahvala Bogu za preteklo leto

XXVII. DUHOVNA RAST in ZAKRAMENTI

527. Kako se duhovno obdarovati
528. Kako duhovno rasteva
529. Oblikovanje vesti (sebi, otrokom)
530. Svetovanje ali duhovno spremljanje
531. Duhovne vaje - zakaj se (ne) odločava zanje
532. Kako vplivajo duhovne vaje na najin zakon
533. Kako obnavljava svojo duševno in duhovno moč
534. Viri najine duhovnosti
535. Kako doživljava zakon kot zakrament
536. Zakon in evharistija
537. Evharistija v najinem odnosu
538. Zakonsko bogoslužje
539. Najina priprava na mašo
540. Kako obiskujeva mašo
541. Spraševanje vesti o najinem odnosu
542. Midva in spoved - zakrament sprave

********************************

Seznam je nastal na podlagi zapisov in zbirk pogovornih tem iz srečanj zakonskih skupin Najina pot,
Zbrala, uredila in poenotila sta ga p. Vital Vider in Boštjan Grošelj (30. zakonska skupina)
Zadnja redakcija: avgust 2007