Zbirka pogovornih tem POGOVORI OB VEČERIH »ZAKONSKIH SKUPIN NAJINA POT« VSEBINA je razdeljena na naslednja področja: I. Najini začetki II. Odnos moški-ženska III. Odnos mož-žena IV. Jaz in ti, osebna rast, spreminjanje V. Usklajevanje, reševanje nesporazumov, skrbi VI. Najin zakon (in družina) tako in drugače VII. Pogovor, (spo)razumevanje VIII. Ideali, vrednote, želje, načrti, pričakovanja IX. Ljubezensko spolno življenje X. Odnos do življenja XI. Otroci XII. Vzgoja otrok XIII. Najini starši in sorodniki XIV. Ljudje okoli naju XV. Najin (prosti) čas XVI. Najin (naš) vsakdan XVII. Veselje, prisrčnost, sproščenost XVIII. Splošno počutje XIX. Oddih in prazniki XX. Svet okoli naju XXI. Tvarne dobrine XXII. Pregled zakona XXIII. Minevanje mesecev, let XXIV. Zakonska skupina, »Najina pot« XXV. Vera v najinem/našem življenju XXVI. Cerkveno leto XXVII. Duhovna rast in zakramenti *************************************************************** I. NAJINI ZAČETKI 1. Kako sva se spoznala 2. Zakaj sem se poročil(a) 3. Zakaj bi se še enkrat poročil(a) 4. Najina poroka, kako sva jo doživljala 5. Po čem sva vedela, da si pripadava 6. Kaj (in kako) se je spremenilo s poroko 7. Kaj bi se moralo spremeniti 8. Kaj je najin odnos pridobil z vstopom v zakonsko zvezo 9. Katere stvari začenjava 10. Kako sva si pred poroko predstavljala poročenost 11. Presenečenja skupnega življenja po poroki 12. Usklajevanje v prvih mesecih zakona 13. Kaj v najin zakon prinašava kot mož in žena in kaj pričakujeva II. ODNOS MOŠKI-ŽENSKA 14. Milost biti ženska ali moški 15. Razumevanje moškega 16. Razumevanje ženske 17. Različnost med moško in žensko naravo 18. Kako doživljava moškost/ženskost 19. Kako živiva svojo ženskost in moškost 20. Kako se soočava z različnostjo drug drugega 21. Do katere mere naju različnost bogati 22. Usklajevanje najinih mnenj 23. Kako in v čem se dopolnjujeva III. ODNOS MOŽ-ŽENA 24. Najina bližina in oddaljenost, kaj naju najbolj zbližuje 25. Kaj naju povezuje 26. Kaj mi je pri možu, ženi všeč in kaj ne 27. Kakšen mož/kakšna žena naj bom, da bo sozakonec zadovoljen 28. Zakaj ljubim sozakonca 29. Kaj mi pomeni, da te imam lahko rad 30. Kaj poteši moža, ženo 31. Koliko mi pomeni sozakonec 32. V čem se je spremenil moj odnos do sozakonca 33. Najina sposobnost vživljanja v sozakonca 34. Kako vidim svojega moža, svojo ženo 35. Kaj občudujem na sozakoncu 36. Občudujem … na možu (ženi), rad(a) bi pa še... 37. Kaj dobivam od sozakonca in kaj mu dajem 38. V čem želim, da mi pride mož/žena naproti 39. Odpuščanje 40. Kaj težje odpustim 41. V čem se prijetno presenečava 42. Drobne pozornosti 43. Vsak dan nekaj, da bo najin zakon za oba prijetnejši 44. Kdaj sva srečna 45. Kaj me osrečuje in kako osrečujeva drug drugega 46. Za kaj sem ti hvaležna/hvaležen 47. Kako spodbujati enkratnost sozakonca 48. Kako spodbujati moža/ženo k boljšemu 49. Koliko sva razpoložljiva drug za drugega 50. Kako prepoznati dober namen sozakonca 51. Dobrohotnost besed in dotikov v zakonu 52. Odzivnost moža, žene 53. Brezpogojnost najine ljubezni 54. Moje poti do sozakonca 55. Pet jezikov ljubezni (knjiga) - kateri je tvoj 56. Kaj bi lahko naredil(a) za ženo (moža) več 57. Kaj bi lahko izboljšal(a) v odnosu do sozakonca 58. Kako gradiva najin odnos 59. Najina občasna odtujenost 60. Kdaj čutim podporo, varnost in zaupanje v sozakonca, 61. Kako razumeva in živiva obljubo zvestobe 62. Kaj mi pomeni, da si mi zvest/a? 63. Kaj v najinem zakonu pomeni biti prevaran 64. Navezanost drug na drugega 65. Kaj delam, da moj mož/žena res vidi, da ga/jo ljubim 66. Ali morava kdaj prosjačiti za usluge 67. Razpoloženjski valovi v najinem odnosu IV. JAZ in TI, OSEBNA RAST, SPREMINJANJE 68. Kako skrbim/skrbiva za svoj/najin osebni razvoj 69. Najini odnosi, ki omogočajo osebno rast 70. Kako si pomagava pri osebni rasti 71. Spoštovanje sozakonca 72. Sprejemanje sebe in sozakonca 73. Kako se učimo sprejemati drugačnost 74. Kako sprejemava najino spreminjanje 75. Spreminjanje, prilagajanje in usklajevanje 76. Koliko lahko spremenim sozakonca 77. Kako in koliko sva se spremenila, odkar sva se poročila 78. Kakšen(na) bi rad(a) bil(a) – kakšen bi želel biti kot mož/žena 79. Najino samospoštovanje in samozavest 80. Kako prenašava razočaranja 81. Kako, s kom in kolikokrat se posvetujeva 82. Koliko smem ali moram misliti nase 83. Kako se kot posameznik počutim v zakonu 84. V najinem odnosu sem na prvem mestu sam/a 85. Kako krotim svoje napake 86. Koliko sem zanesljiv/a 87. Strpnost do napak 88. Najini talenti 89. Čustvena zrelost – izražanje čustev 90. Kako mož/žena v meni prebuja čustva 91. Pričakovanje 92. Skrivnosti sozakonca in obeh skupaj 93. Najina samopodoba in vpliv na družino 94. Kako se vzgajava za skromnost 95. Koliko se poznava 96. Moje, tvoje in najine navade 97. Kdo ima pobudo na različnih področjih najinega življenja 98. Pogovor ob fotografijah iz različnih obdobij V. USKLAJEVANJE, REŠEVANJE NESPORAZUMOV, SKRBI 99. Ko sva sprta - prepir med nama 100. Koristnost prepira za najin zakon 101. Kako rešujeva spore, nesoglasja in nesporazume 102. Reševanje kriz 103. Katerim sporom se izogibava in zakaj 104. Kako pomirjava drug drugega, kako se spraviva 105. Iskanje skupnih rešitev 106. Kadar sem sam(a) 107. Samota - osamljenost 108. Kdaj sem v zakonu sam(a), kdaj osamljen(a) 109. Moja “zapletenost” 110. Tarnanje - pogum 111. Kaj me, naju v zakonu moti 112. Kaj nama manjka, kaj vse že imava 113. Kaj naju lahko zagreni 114. Sitnoba 115. Napuh 116. Ljubosumnost 117. Užaljenost 118. Nevoščljivost 119. Lenoba 120. Kako (ne)sprejemava najine napake 121. Miroljubnost, nasilje, prepiri 122. Svoboda in omejevanje 123. Kako svoboden sem/sva v zakonu 124. Navade in razvade 125. Kako se soočava z dolgočasjem 126. Najine odvisnosti in zasvojenosti 127. Potrpljenje v zakonu 128. Najine skrbi in strahovi 129. Reševanje na videz nerešljivih težav 130. Kaj naju vznemirja in kako se s tem spoprijemava 131. Najini križi 132. Najine preizkušnje in prelomnice 133. Kaj so za naju krizne situacije in kako se nanje odzivava 134. Kako si deliva bremena v zakonu 135. Ali se zavedam bremen sozakonca 136. Kako izražava svoje drugačne poglede 137. Ko se pogovor ustavi 138. Obljube in dogovori 139. Kako stati ob strani sozakoncu v stiski 140. Kako si pomagava 141. Kako prenašam težave sozakonca 142. Kaj je v najinem zakonu odveč 143. Zakonske skušnjave 144. Skušnjave, da bi spreminjal(a) sozakonca 145. Zakaj se to dogaja ravno nama 146. Kaj naju utesnjuje, kdaj sva žalostna 147. Kako me sozakonec lahko prizadene 148. Kako drug drugemu pomagava premagovati stres 149. Usklajevanje zakonskega in družinskega življenja VI. NAJIN ZAKON (in družina) TAKO IN DRUGAČE 150. Kako zakon ohraniti svež 151. Kaj narediva za pomlad v najinem zakonu 152. Kako poživiti rutino in enoličnost v zakonu 153. Zaljubljenost v najinem zakonu 154. Ali živiva ali životariva 155. Značilnosti in posebnosti najinega zakona 156. Kje sva močna in kje šibka v najinem zakonu 157. Kaj mi je v najinem zakonu všeč, v čem je dober 158. Kako sem/sva zadovoljna z razvojem zakona 159. Najina rast v zakonu 160. Duhovne vsebine najinega zakonskega življenja 161. Zakonsko izobraževanje 162. Kaj bereva napisanega o zakonu 163. Kje iščeva vzore za zakon in kakšen naj bi le-ta bil 164. Vljudnost v zakonu in družini 165. Vloga mize v zakonu in družini 166. Fotografije iz zakonskega življenja 167. Enakopravnost v zakonu 168. Kako uresničujeva sklepe 169. Odpovedi v korist zakona 170. Sebičnost v zakonu 171. V čem se čutim (ne)poročen 172. Kako se potrudim, da je sozakoncu lepo 173. Kako sozakoncu pokazati, da ga imaš rad 174. Skrb za sozakonca 175. Ali se zavedam, kaj vse moj sozakonec postori 176. Kako veva, kaj je prav - moj, tvoj, najin »prav« 177. Kako preiti od zunanjih k zakonskim mislim 178. Najlepši dogodki v najinem zakonu 179. Deset najlepših dogodkov v najinem zakonu 180. Najlepši dogodek v najinem življenju v zadnjem letu 181. Ali zahtevava od svojega zakona dovolj 182. Najin dom 183. Kako nosečnost vpliva na najin odnos 184. Kako se v zakonu odločava – enotnost odločitev 185. Koliko dopuščava, da drugi vplivajo na najin zakon 186. Kako varujeva zakon in družino pred negativnimi vplivi 187. Pozitiven pogled na sozakonca VII. POGOVOR, (SPO)RAZUMEVANJE 188. Najin zakonski pogovor in poslušanje 189. Koliko me sozakonec razume 190. Kako se poslušava 191. Govorica obraza, telesa 192. Kako se naju dotikajo stvari, ki si jih poveva 193. Kako izražava (ne)strinjanje 194. Kdaj molčati, kdaj govoriti 195. Moč molka in moč besed 196. Zaupanje - koliko si zaupava 197. Kako razlagava osebne stvari drug drugemu 198. Prošnje in zahvale 199. Pohvala in kritika 200. Kje so moja in tvoja “vrata”, kje in kdaj sem dostopen 201. Najin notranji svet in kako se pogovarjava o njem 202. O čem se največ/najmanj pogovarjava 203. Iskrenost najinega pogovora 204. Kultura pogovora 205. Kje sva trenutno v pogovoru VIII. IDEALI, VREDNOTE, ŽELJE, NAČRTI, PRIČAKOVANJA 206. Kaj želim od moža, žene 207. Kako se uresničujejo najina pričakovanja drug do drugega 208. Kako usklajujem svoje želje in potrebe z življenjem v dvoje, 209. Kako osebne želje vplivajo na zakon 210. Koliko imava idealizma 211. Ideali, ki jih živiva 212. Kako usklajujeva svoje vzore z resničnostjo 213. Kako načrtujeva kariero in rojstva otrok 214. Družinski načrt(i) 215. Skupno načrtovanje 216. Najine želje in načrti ob novem letu - kaj bo drugače 217. Kaj želiva izboljšati v prihodnjem letu v najinem odnosu 218. Kaj se nama zdi pomembno in kako to dosegava 219. Kaj je za naju sveto in kako to varujeva 220. Najina lestvica vrednot (in dejansko stanje) 221. Pravila, po katerih živiva 222. Smisel življenja, življenjski cilji IX. LJUBEZENSKO SPOLNO ŽIVLJENJE 223. Kako vpliva ljubezensko spolno življenje na najin odnos 224. Ljubezensko spolno življenje prej in zdaj 225. Kako doživljava ljubezensko spolne odnose 226. Razodevanje želje po telesni bližini 227. Najin pogovor o ljubezensko-spolnem življenju 228. Romantika in inovativnost 229. Ko ugasne luč 230. Golota 231. Vzgoja za ljubezen 232. Ljubeč telesni dotik - božanje 233. Ponovno osvajanje, kako osvajam sozakonca X. ODNOS DO ŽIVLJENJA 234. Kako uživava življenje 235. Kaj nama pomeni življenju reči “da” 236. Odnos do življenja 237. Očetovstvo 238. Kako vidiva vlogo očeta v odnosu do najinih otrok 239. Kako se vidiva v vlogi (bodočih) staršev 240. Materinstvo 241. Starševstvo 242. Nosečnost in porod 243. Uravnavanje spočetij, kontracepcija da ali ne 244. Zakaj in kako se odločati za naslednjega otroka XI. OTROCI 245. Otroci v najinem življenju 246. Kaj bodo pomenili otroci v najinem zakonu 247. Število otrok 248. Načrtovanje družine - pričakovanja in želje, strahovi ... 249. Načrtovanje naslednjega otroka 250. (P)osebnost otroka 251. Kako sprejemati različnost otrok 252. Spoštovanje otrok 253. Kako znava prisluhniti otrokom 254. Kako otroke obvarovati nasilnosti 255. Kaj pričakujeva od otrok 256. Poklicno usmerjanje otrok 257. Zaljubljenost otrok 258. Odhajanje od doma 259. Nesporazumi med otroki 260. Zaščita otrok pred razvrednotenjem vrednot 261. Kakšen zakon želiva svojim otrokom 262. Tekmovalnost med otroki 263. Koliko se znava približati otrokovemu notranjemu svetu 264. Kako otrok vpliva/bo vplival na najin odnos 265. Kaj če se nama bo/bi rodil prizadet otrok 266. Najin odnos do posvojitve in reje otrok XII. VZGOJA OTROK 267. Vzgoja pred rojstvom in zgodnja vzgoja 268. Kako vzgajava otroke 269. Kaj storiti, ko otroci ne ubogajo 270. Kazen v vzgoji 271. Soodločanje glede neodraslih otrok 272. Vzgoja za življenje 273. Vzgojni uspehi in neuspehi 274. Kako sva bila vzgojena in kako vzgajava 275. Poštenost pri vzgoji 276. Kako sva pravična do otrok 277. Kje so poudarki najine vzgoje 278. Najina strogost in popuščanje pri vzgoji 279. Najina usklajenost pri vzgoji 280. Vzgoja otrok v samostojnost 281. Kako pomagati otroku pri osamosvajanju 282. Razdalja in bližina med nama in otroki 283. Kaj narediti, ko si otroci izbirajo bodoče sopotnike 284. Kako pokazati otroku meje 285. Pravljice 286. Verska vzgoja otrok in otroci v cerkvi XIII. NAJINI STARŠI IN SORODNIKI 287. Doživljanje in odnos do staršev 288. Odnos do bratov in sester 289. Odnos do sorodnikov 290. Najine želje in želje najinih staršev 291. Vpliv sorodnikov na najin zakon 292. (Ne)razumevanje s starši 293. Spoštovanje staršev, sorodnikov 294. V čem sva podobna/različna od svojih staršev 295. Iz kakšnih družin prihajava in kako to vpliva na najin zakon 296. Katere vzorce ravnanja najinih staršev prepoznavava v medsebojnem odnosu 297. Kaj sva podedovala, kaj želiva dati naprej 298. Dediščina 299. Videvanje s starši in pomoč njim 300. Midva, otroci in starši 301. Vloga in vpliv staršev na najin odnos 302. Prejemanje dobrin od staršev 303. Sprejemanje staranja in bolezni staršev 304. Skrb za ostarele starše 305. Koliko poznava najin rod in korenine XIV. LJUDJE OKOLI NAJU 306. Odprtost najinega zakona 307. Gostoljubnost 308. Najina družabnost 309. Prijateljstvo, odnos do prijateljev in čas zanje 310. Prijatelji pred in po poroki 311. Vzdrževanje odnosa s prijatelji; e-pošta, telefon, obiski 312. Prijatelji – moji, tvoji, najini - kaj nama pomenijo 313. Najino služenje Bogu, ljubezen do bližnjega 314. Čut za sočloveka 315. Dobrodelnost 316. Koliko in kako govoriva o drugih ljudeh 317. Sostanovalci (stari starši…) 318. V kakšnih odnosih sva s sosedi 319. Vljudnost doma in v družbi 320. Najino življenje zunaj zakona (v službi, družbi) 321. Moje/najino poslanstvo v družbi 322. Odpuščanje (kdaj, komu in zakaj), stare zamere 323. Kako sprejemava opravičilo 324. Se odzoveva na stiske drugih, znava sprejemati dobroto 325. Pomoč ostarelim 326. Spoštovanje 327. Iskrenost v družini in nasploh 328. Kako sprejemava drugačnost okoli naju 329. Vsako slovo je priložnost za nov začetek XV. NAJIN (PROSTI) ČAS 330. Čas, ki ga podariva drug drugemu 331. Razporejanje časa 332. Kako izkoriščava čas 333. Kako usklajujeva delo, prosti čas, in družino 334. Kako razporejava delo in počitek 335. Kako organizirati in usklajevati skupni čas 336. Skupni prosti čas 337. Prosti čas in družabnost 338. Koliko časa potrebujeva/porabiva zase 339. Kako do časa, ki bo samo za naju 340. Kako si vzameva časa zase med počitnicami in vsak dan 341. Kako doživljam čas, ko sem sam(a) 342. Pomanjkanje časa za zakon in družino 343. Čemu posvečava čas, za kaj si ga vzameva 344. Kaj bereva, kaj gledava in vpliv tega na zakon 345. Najine skupne dejavnosti in zanimanja 346. Kaj naju razvedri, sprosti 347. Kako sprejemam sozakončeve konjičke 348. Konjički - koliko denarja in časa jim nameniti 349. Spontane in načrtne dejavnosti 350. Pravočasnost - točnost XVI. NAJIN (NAŠ) VSAKDAN 351. Kako preživiva dan 352. Najini večeri in najina jutra 353. Kdaj iti spat 354. Zjutraj načrtujeva, zvečer premišljujeva 355. Najin pregled dneva 356. Pomoč, sodelovanje pri vsakdanjih opravilih 357. Kako si deliva/delimo delo in opravke 358. Najino gospodinjstvo 359. Ljubezen gre skozi želodec 360. Koliko in kako živiva dan polno 361. Kako si polepšati težo dneva 362. Kako se odpravljamo na … 363. Kako živeti sedanji trenutek 364. Kako izboljšati najin delavnik XVII. VESELJE, PRISRČNOST, SPROŠČENOST 365. Kaj razveseljuje najin zakon (veseli dogodki) 366. Kako razveseliti sozakonca 367. Kaj delava z veseljem 368. Humor med nama 369. Smeh v naši družini 370. Optimizem, dobra volja v zakonu in družini 371. Družinsko vzdušje 372. Viri najine vedrine, izviri najinega veselja 373. Sproščenost v zakonu in družini 374. Prisrčnost v zakonu in družini 375. Veselje, pozitiven pogled na življenje 376. Kako ostati radoživ 377. Kako gojiva svojo notranjo živost in navdušenje nad življenjem 378. Ali se v časovni stiski uspeva poveseliti XVIII. SPLOŠNO POČUTJE 379. Kako živiva, da bi dlje živela 380. Skrb za duhovno in telesno zdravje 381. Najin odnos do hrane 382. Kako hrana vpliva na moje - naše zdravje 383. Kakšen odnos imava do gibanja 384. Splošno zadovoljstvo 385. Kaj narediva za osebno, zakonsko in družinsko zadovoljstvo 386. Vzgoja za zmernost 387. V čem uživava 388. Najini najlepši spomini 389. Predmet, ki nama vzbuja lepe spomine 390. Na kaj sva ponosna 391. Kako sprostiti sozakonca 392. Najina zunanja in notranja urejenost 393. Najin zunanji videz ter videz najinega doma 394. Kaj gledava drug na drugem 395. Potrpežljivost spada k ljubezni 396. Potrpežljivost, vztrajnost, znati prositi 397. Kako doživljava izgube 398. Kako prenašava trpljenje 399. Kako premagujeva utrujenost 400. Bolezen v hiši 401. Moj, najin mir 402. Nemir v najinem odnosu 403. Kako notranja umirjenost vpliva na sozakonca in otroke 404. Bogastvo – duhovno in materialno 405. Poštenost 406. Pomanjkanje in izobilje XIX. ODDIH IN PRAZNIKI 407. Družinski izleti 408. Kako naju dopust zbližuje 409. Kaj dopust pomeni za najino duhovno rast 410. Kako načrtovati in preživeti skupni dopust 411. Naša duhovnost med počitnicami 412. Ob obletnicah 413. Priprava na novoletne, božične praznike 414. Najini, družinski prazniki in praznovanja 415. Kako praznujeva/praznujemo nedelje 416. Pomen obredov v zakonu in družini XX. SVET OKOLI NAJU 417. Odnos do okolja 418. Odnos do narave 419. Odnos do sodobne tehnike (TV, računalnik, internet, mobilnik) 420. Odnos do denarja 421. Midva in branje 422. Midva in pravljice 423. Midva in glasba 424. Midva in politika, javno življenje 425. Kako deluje na naju začetek šolskega leta 426. Midva in kultura 427. Koliko prispevava za slovensko kulturo 428. Koliko spremljava novosti, modo, smernice, sodobne tokove 429. Najin odnos do medijske obveščenosti 430. Kako zunanje dogajanje vpliva na naju 431. V kakšnem (širšem) okolju želiva/želimo živeti 432. Kako midva kot zakonca nastopava pred drugimi XXI. TVARNE DOBRINE 433. Živimo, da delamo ali delamo, da živimo 434. Moj odnos do dela 435. Midva in najina služba 436. Najini poklici in vpliv na zakon in družino 437. Kariera in najin zakon, družina 438. Med zakonom in družino ter službo in napredovanjem 439. Biti doma ali biti v službi 440. Kakšno mesto imajo v najinem življenju materialne dobrine 441. Preveč in premalo tvarnih dobrin 442. Skrb za tvarne dobrine, gmotni položaj, denar 443. Nakupovalna mrzlica in obdarovanja 444. Kaj je moje, kaj tvoje 445. Najin odnos do potrošništva XXII. PREGLED ZAKONA 446. V čem sva danes drugačna 447. Najin zakon v preteklem letu 448. Obračun najinega odnosa - kje sva rasla, kje ne 449. Razvoj in zorenje najinega zakona 450. Obdobja zakona 451. Kaj še želiva doseči s svojim zakonom 452. Težave in lepote najinih let 453. Najini sadovi v zakonu 454. Kaj je najin odnos pridobil v zakonu 455. Kaj si želiva in kako vidiva sebe v prihodnosti 456. Pogled na najin zakon do sedaj in kako naprej XXIII. MINEVANJE MESECEV, LET 457. Kako čas beži, staranje, živeti za današnji trenutek 458. Zakaj ne bi rad izgubil žene, moža 459. Odnos do smrti 460. Smrt v družini 461. Kako sva se v letih najinega zakona spremenila 462. Čému sva posvetila najboljša leta 463. Česa bova najbolj vesela na starost 464. Česa bova najbolj vesela ob smrti 465. Kako bi živela zakon, ko bi čez eno leto umrla 466. Najina srednja leta 467. Otroci so odšli, ostala bova sama XXIV. ZAKONSKA SKUPINA, »NAJINA POT« 468. Kako doživljava skupino, kako se počutiva v njej 469. Kako pogovor v skupini vpliva na najin pogovor 470. Prijateljevanje z drugimi pari v skupini 471. Kdaj in kako se pripravljava na skupino 472. Medsebojno sodelovanje in povezava med pari v skupini 473. Pravila zakonskih skupin Najina pot 474. Ali prispevava za stroške duhovnika in za Sklad 475. Želje in pričakovanja do skupine 476. Kako zakonska skupina vpliva na najin zakon 477. Zakonska skupina in »Najina pot« v preteklem letu (glasilo, skupnost) 478. Najino mesto v skupnosti »Najina pot« XXV. VERA V NAJINEM/NAŠEM ŽIVLJENJU 479. Najina osebna - zakonska - družinska molitev 480. Kako skupaj moliva - kaj nama pomeni molitev 481. Vpliv molitve na najin odnos in na vzgojo otrok 482. Najina/naša romanja 483. Midva pred Bogom in z njim 484. Doživljanje Božje pomoči in previdnosti v zakonu in družini 485. Božji posegi v najin zakon 486. Duhovniški in redovniški poklici 487. Vloga duhovnika v skupini, paru 488. Duhovnik v najinem življenju 489. Midva in župnija 490. Odnos do Cerkve, župnije 491. Midva in Sveto pismo 492. Sveto pismo v družini 493. Marija v zakonu 494. Kakšna je najina vloga krščanskega oznanjevanja 495. Pogovor o sinodi: Izberi življenje 496. Pomen slovenske sinode – sinoda in družina 497. Razmerje med duhovnim in materialnim svetom 498. Kako se odrešujeva 499. Najino in moje versko življenje 500. Kako goreče ali mlačno je najino krščansko življenje 501. Kako Boga vidiva, doživljava drug v drugem 502. Vpliv vere na najin zakon 503. Božja volja v najinem zakonu in kako jo odkrivava 504. Duhovna oporoka 505. Po čem se bova spoznala v nebesih 506. Kako se podpirava v veri 507. Kako razločujeva, kaj je Božji glas 508. Smisel in nesmisel trpljenja v luči vere 509. Najino zaupanje v Boga 510. Najina hoja za Kristusom 511. Kako naju Jezus nagovarja (in kako ga večkrat preslišiva) 512. Najina krščanska družina – izziv za tretje tisočletje XXVI. CERKVENO LETO 513. Vernih duš dan 514. Advent, čas pričakovanja 515. Kaj sva v tem adventu naredila za najin odnos 516. Družinski in zakonski advent 517. Kako se pripravljava na božič 518. Doživljanje in preživljanje božičnih praznikov 519. Ponovni prihod Boga v najin odnos 520. Kako lahko prihajajoči post pomaga k lepšemu zakonu 521. Najino postno spreobračanje – priložnost za rast 522. Najin post in odpovedi 523. Zakon v postu in post v najinem zakonu 524. Kako se velikonočna resnica odraža v najinem življenju 525. Najina vera v vstajenje 526. Zahvala Bogu za preteklo leto XXVII. DUHOVNA RAST in ZAKRAMENTI 527. Kako se duhovno obdarovati 528. Kako duhovno rasteva 529. Oblikovanje vesti (sebi, otrokom) 530. Svetovanje ali duhovno spremljanje 531. Duhovne vaje - zakaj se (ne) odločava zanje 532. Kako vplivajo duhovne vaje na najin zakon 533. Kako obnavljava svojo duševno in duhovno moč 534. Viri najine duhovnosti 535. Kako doživljava zakon kot zakrament 536. Zakon in evharistija 537. Evharistija v najinem odnosu 538. Zakonsko bogoslužje 539. Najina priprava na mašo 540. Kako obiskujeva mašo 541. Spraševanje vesti o najinem odnosu 542. Midva in spoved - zakrament sprave ******************************** Seznam je nastal na podlagi zapisov in zbirk pogovornih tem iz srečanj zakonskih skupin Najina pot, Zbrala, uredila in poenotila sta ga p. Vital Vider in Boštjan Grošelj (30. zakonska skupina) Zadnja redakcija: avgust 2007https://najina-pot.rkc.si/index.php/content/display/17