Preskoči na vsebino


Zakonske skupine Najine poti

Kaj so zakonske skupine in zakaj so potrebne?

Raziskave javnega mnenja kažejo, življenje pa potrjuje, da so mladim vsebolj pomembne vrednote ljubezen, družina in zvestoba. Veliko mladih želi zgraditi skladno zakonsko skupnost, ki bo temelj za trdno in zdravo družino. Vendar pa 'hoteti' ne pomeni tudi 'znati', in tako premnogo zakonov zaide v začarani krog, ker niso znali uresničiti tega, kar so želeli. Zašli so v verigo naveličanosti, nepozornosti, trme, medsebojnih obtoževanj in vedno globjega odtujevanja, ki mu ni videti konca. Lahko pa bi v zakonu ustvarjali toplo zatočišče in prijetno bivališče drug za drugega. Zato živijo z občutkom prikrajšanosti in nenehnega nezadovoljstva. Zaradi takega stanja trpijo tudi otroci, ker so zelo občutljivi na odnos med staršema. V neurejenem zakonu otroci ostanejo brez občutka topline, varnosti in sprejetosti.

V zakonskih skupinah se srečujejo in prijateljujejo pari, ki želijo svoj zakon ohranjevati in ga razvijati. Prvi cilj zakonske skupine je torej pomoč paru, da bi bil čimboljši zakonski par, da bi se torej razvijal. Iz tega razvoja potem sledi tudi vse drugo: uspešnejše starševstvo, koristnejše delovanje v družbi in dejavnejše udejstvovanje v župniji. Posebna oblika zakonskega izobraževanja so skupine bodočih zakonskih parov ali Šola za zakon, v katerih se pari, ki hodijo skupaj, pogovarjajo o različnih vidikih zakonskega življenja.

Parom, ki obiskujemo zakonske skupine, le-te pomagajo, da 'znamo' izpeljati tisto, kar smo 'hoteli'. Prvi cilj združevanja v zakonske skupine je torej pomoč zakoncema, da bi bila čimboljši zakonski par - da bi znala živeti tako, kot sta želela in hotela.
Veliko zakoncev, ki obiskujemo zakonske skupine, se je naučilo pogovarjanja šele zaradi pogovora, ki je priprava na srečanje zakonske skupine. Večini ljudi pogovarjanje o dogodkih in stvareh ne dela težav. Prav tako pa se večina ljudi zelo težko pogovarja o doživljanju, čustvih, o svojem notranjem svetu. In prav o tem se zakonca morata pogovarjati, če hočeta obdržati notranjo povezavo in bližino.

Kako zakonske skupine delujejo?

Zakonsko skupino sestavlja sedem do deset stalnih zakonskih parov. Pri pogovorih v zakonski skupini gre velikokrat za zelo osebne stvari in zato je sproščen in odkrit pogovor zelo težak ali celo nemogoč, če pari niso navajeni drug drugega in prijateljsko povezani. Prijateljstvo med pari pa raste počasi. Zato je potrebno, da skupino sestavljajo vedno isti pari.
Ti pari se srečujejo redno enkrat mesečno na domu enega od parov. Večer je sestavljen iz treh delov. Prvi del je posvečen razmišljanju ali pogovoru ob odlomku iz evangelija. Ta odlomek si pari izberejo že prejšnjikrat in potem do naslednjega srečanja poskušajo z razmišljanjem in pogovorom odgovoriti na vprašanje - kaj Božja beseda pomeni za njiju, ki sta mož in žena, oče in mati. Na srečanju potem vsak posameznik pove kakšno svojo misel, za katero meni, da bo zanimiva tudi drugim. V tem, kaj in koliko pove, je vsakdo popolnoma svoboden.
Drugi del večera je namenjen temi iz zakonskega ali družinskega življenja. Tudi v tem delu večera govori vsak posameznik oziroma par, kar je v času priprave na srečanje odkril, da je njegova izkušnja. Pogovor v zakonski skupini poteka po načelih skupinske dinamike. Torej ni debatni krožek, kjer bi pari drug drugega o nečem prepričevali. Niti ni izobraževalna šola, saj splošna pravila lahko najdemo v knjigah, pač pa gre za izmenjavo zakonskih ali družinskih izkušenj. Izkušnje in njihova izmenjava so bogastvo zakonskih skupin. Pri tem vsakdo pride do besede, vsi ga poslušajo, nihče ne oporeka in ne popravlja.
Tretji del je neobvezen in je namenjen družabnosti.

Koliko nas je in od kod smo?

Od leta 1972, odkar Najina pot živi, je povprečno vsako leto začela delovati nova skupina. Danes se tako v 65-tih zakonskih skupinah Najine poti po vsej Sloveniji zbira množica parov. Poleg tega se zbirajo v Šoli za zakon bodoči zakonski pari v Ljubljani, Mariboru, Cerknici, Kranju, Vrhniki, Novi Gorici, Dobu pri Domžalah in na Ravnah na Koroškem. Krajevno zakonske skupine delujejo od Radgone do Prevalj, od Tolmina do Kočevja, od Novega Mesta do Ankarana.

Štirideset parov iz starejših zakonskih skupin vodi mlajše skupine, več parov pa tudi Šole za zakon.

Kako se pridružiti zakonski skupini Najina pot?

Potrebno se je udeležiti duhovnih vaj pri p. Vitalu ali pri p. Andreju. Po opravljenih duhovnih vajah pa se prijavite pri Mojci Tolar na naslov mojca.tolar(pri)gmail.com