Zakaj je Šola za zakon potrebna?Danes je urejeno in lepo zakonsko življenje redko. Zato so tudi v zakonu srečni in zadovoljni zakonci redkost. Zakon živeti dobro ni lahka stvar in mladih skoraj nihče ne pripravlja na zakonsko življenje. Za poklic, ki ga bodo opravljali nekaj desetletij po osem ur dnevno, se mladi danes izobražujejo dolga leta. Za zakon pa, ki lahko traja tudi do petdeset let po štiriindvajset ur dnevno, ne prejmejo nobene prave izobrazbe. Mnogi starši se čutijo nemočne, da bi pripravili svoje otroke na to življenjsko nalogo, osnovna šola se zadovolji s seznanitvijo o anatomiji človeškega telesa, nadaljnje izobraževanje pa po večini molči o različnih vidikih skupnega življenja v zakonu. Tako mladi množično povsem nepripravljeni in neuki vstopajo v zakon. Ne vedo, kaj jih čaka in kako ravnati, ko zakon zaide v krizo. Dolgoletna izkušnja pri delu z zakonci kaže, kako je nujno, da mladim parom že precéj pred poroko povemo vse, kar jih bo v zakonu in družini zelo verjetno doletelo. Tako pripravljeni in opozorjeni so veliko bolj sposobni odzivati se pametno in zrelo na težave, ko bodo prišle. Najbolj naravno bi seveda bilo, ko bi starši sami svoje otroke poučili o zakonskem življenju in jim s svojim življenjem ta pouk potrjevali. Vendar so odnosi med moškimi in ženskami danes precej drugačni, oziroma bi morali biti drugačni, kot so bili v času njihovih staršev. Zato večina staršev svojim otrokom tega ne zmore pokazati. Zato je potrebna Šola za zakon. Šola za zakon je vsaj enoletna priprava na zakon, ki poteka v obliki SKUPINE. Ne gre torej za predavanja, ki jih udeleženci pasivno poslušajo, ampak za delo v skupini, kjer vsakdo dejavno sodeluje. Pri predavanjih je aktiven le predavatelj, poslušalci pa bolj ali manj pasivni. Težko naobračajo nase stvari, ki jih morda prvič slišijo. Nič ne povedo svojega, ne slišijo izkušenj drugih, sebi podobnih parov. Vse to se odlično uresničuje v skupini, kjer vsak par in vsak posameznik pove svoje gledanje in svojo izkušnjo glede vprašanja, ki je na vrsti, na da bi mu kdorkoli kakorkoli segal v besedo ali nasprotoval. Tako naprimer v skupini dvajsetih parov sliši vsak osemintrideset izkušenj in osebnih spoznanj, ki so drugačna ali sorodna z njegovo ali njuno. Ker so taki pari velikokrat skupaj pri spoštljivem podajanju svojih izkušenj, si vedno več zaupajo, postajajo med seboj prijatelji in se kasneje brez težav združijo v zakonsko skupino. Pari se v Šoli za zakon shajajo dvakrat mesečno med šolskim letom in takrat si povedo gledanja in izkušnje o temi, o kateri so se najprej kar štirinajst dni ali tri tedne v paru pogovarjali. Šola je brezplačna. Ko boste zaključili Šolo za zakon, se lahko pridružite Zakonski skupini. Prijave sprejema Mojca Tolar na naslov mojca.tolar(pri)gmail.com Program Šole za zakon Zloženka Šole za zakon v PDF (za sezono 2023/24) Razpored Šole za zakon 2023/24https://najina-pot.rkc.si/index.php/content/display/4