Aktivnosti Najine potiNa&scaron; način združevanja zakoncev je vpeljal jezuit p.Vital Vider, ki je že leta 1970 začel z zakonskimi duhovnimi vajami. Na le-teh so pari izrazili željo, da bi se na podoben način srečevali vsak mesec in ne le enkrat letno. Tako se je leta 1972 rodila prva taka zakonska skupina, potem pa povprečno ena na leto in pol. Leta 1975 je začel poleg duhovnih vaj in zakonskih skupin &scaron;e s &Scaron;olo za zakon, ki je bodočim zakonskim parom pomagala pri pripravi na zakon. Pari iz ene zakonske skupine so se srečevali vsak mesec, vsi skupaj pa nikoli. Zato se je porodila ideja, da se vse skupine enkrat letno zberejo na srečanju. Tako smo se od leta 1989 do 1999 zbirali v cerkvi Kristusovega učlovečenja v župniji Ljubljana-Dravlje, od leta 2000 dalje pa v cerkvi Sv.Jožefa v Ljubljani. Od leta 1989 dalje izdajamo svoje dvomesečno interno glasilo Najina pot, kjer zakonci lahko objavljajo svoja razmi&scaron;ljanja in poglede na zakonsko in družinsko zivljenje. Leta 1997 se je pridružil delu za Najino pot. p. Beno Lavrih. Leta 2008 ga je nadomestil p. Andrej Benda. Delno sodeluje tudi nekaj drugih jezuitov (P.Jakop, V.Lov&scaron;e, T. Miku&scaron;, I. Platovnjak, Janez Poljan&scaron;ek, R.Schweiger). Kaj delamo zase in za druge? Duhovne vaje za zakonce Duhovne vaje potekajo čez vse leto in sicer ob koncih tedna. Poleti so v Gnidovčevem domu duhovnih vaj na Mirnu pri Novi Gorici, pozimi pa v samostanu v Stični. P. Andrej Benda ima duhovne vaje celo leto v Stični. Za varstvo otrok je poskrbljeno, tako da jih star&scaron;i lahko brez skrbi pripeljejo s seboj. Na duhovnih vajah si zakonca vzameta tri cele dni miru za pregled svojega zakonskega in družinskega življenja. Sli&scaron;ita in vidita tudi druge bolj ali manj uspe&scaron;ne zakonce ter star&scaron;e in se tako bogatita. Hkrati pomagata drugim s svojimi izku&scaron;njami, ki si jih izmenjujejo ob večerih. Če bi se radi udeležili duhovnih vaj za zakonce, si najprej oglejte razpored, potem se lahko prijavite, tako da nam po&scaron;ljete sporočilo ali pa pi&scaron;ete na naslov: Vital Vider, Ljubljanska 13, 2000 Maribor (02/331 29 51) ali Andrej Benda, Vodnikova 279, 1000 Ljubljana, andrej.benda(pri)rkc.si. Zakonske skupine Kaj so zakonske skupine, zakaj so potrebne, in kako delujejo boste izvedeli tukaj. Osnovno poslanstvo zakonskih skupin je pomoč parom, da bi laže živeli dober zakon in s tem družino. Če vas zanima sodelovanje v zakonski skupini ali če niste zadovoljni s svojim zakonskim življenjem in menite, da bi vam zakonska skupina lahko pomagala, lahko pristopite tudi vi. Načina sta dva: Če &scaron;e niste poročeni, se pridružite &Scaron;oli za zakon, iz katere boste po poroki pre&scaron;li v zakonsko skupino. Če ste že poročeni, ste pred vstopom v zakonsko skupino dvakrat povabljeni na duhovne vaje, kjer boste videli, kak&scaron;en je način dela v zakonskih skupinah. Preden pristopite, razmislite o nekaj &#39;pravilih&#39;, ki veljajo v na&scaron;ih zakonskih skupinah: Va&scaron;a odločitev, da začnete s sodelovanjem v zakonski skupini, je popolnoma svobodna. Ko pa se boste odločili za sodelovanje, bo to pomenilo tudi neko odgovornost. In sicer odgovornost, da redno sodelujete na srečanjih. Občasni obiskovalci so za druge pare v skupini zelo moteči, ker ru&scaron;ijo zaupnost in povezanost med pari. Nenapisano pravilo pravi, da je za izostanek od zakonske skupine zadosten tisti razlog, ki bi bil zadosten, da ne bi &scaron;li v službo. Pari naj na srečanja zakonskih skupin prihajajo točno. Prihajajo naj tudi pripravljeni. To pomeni, da sta se zakonca ves mesec doma sku&scaron;ala pogovarjati ob evangelijskem odlomku in temi iz zakonskega ali družinskega življenja. Dolgoletna izku&scaron;nja kaže, da pari, ki redno vsako leto obi&scaron;čejo duhovne vaje, ohranjajo svoj zakon bolj&scaron;i kot tisti, ki letne duhovne vaje opu&scaron;čajo. Zato velja pravilo, da vsako leto en konec tedna (četrtek, petek, sobota in nedelja) posvetijo poglobljenemu razmi&scaron;ljanju o svojem zakonu in družini na duhovnih vajah. Če ste pripravljeni en večer mesečno ter en konec tedna letno žrtvovati za svoj zakon in bi se nam radi pridružili, storite, kot je omenjeno zgoraj. Glasilo Najina pot Glasilo Najina pot je interno glasilo zakonskih občestev, ki jih vodi jezuit p.Vital Vider ob sodelovanju p. Andreja Bende in izhaja na vsako tretjo sredo vsak drugi mesec. Glasilo je namenjeno objavi osebnih izku&scaron;enj zakoncev, ki obiskujejo zakonske skupine. Ti prispevki so lahko razmi&scaron;ljanja, molitve, opisi doživetij, izku&scaron;enj, izletov ali kaj drugega, povezanega z zakonskim in družinskim življenjem. Za prispevke, urejanje, oblikovanje, tipkanje in razpo&scaron;iljanje skrbijo zakonski pari sami. Urednika sta Karolina in Boris Korenčan. Če bi radi glasilo naročili, nam po&scaron;ljite sporočilo. &Scaron;ola za zakon V Sloveniji delujejo &Scaron;ole za zakon po načinu, ki ga je vpeljal p.Vital Vider v vse več slovenskih krajih. Mogoče bi radi obiskovali &Scaron;olo za zakon, pa le-te ni va&scaron;i bližnji ali daljni okolici. Tudi to je mogoče re&scaron;iti. Zakonske skupine Najina pot so namreč zbrale pare prostovoljcev, ki bi bili v primeru potrebe pripravljeni voditi &Scaron;olo za zakon v svoji okolici. Po&scaron;ljite nam sporočilo in videli bomo, kaj je mogoče narediti. Če ste župnik in bi radi mladim v svoji dekaniji ali župniji kot izbiro ponudili tudi ta način priprave na zakon, nam prav tako po&scaron;ljite sporočilo in pogovorili se bomo o nadaljnih korakih. Drugo Zakonci iz na&scaron;ih zakonskih skupin niso zaprta skupnost, ki ji ni mar dogajanje v &scaron;ir&scaron;i okolici. Bolj&scaron;i zakonci so bolj&scaron;i star&scaron;i, bolj&scaron;i sodelavci in tudi bolj&scaron;i župljani. Tako veliko zakoncev iz na&scaron;ih zakonskih skupin sodeluje v svojih župnijah na različne načine. So organisti, pevci v cerkvenih zborih, bralci beril, člani ŽPS, voditelji &Scaron;ole za zakon, mlaj&scaron;ih zakonskih skupin, predavatelji na pripravi za zakon itd. Na&scaron; duhovni vodja p.Vital Vider večkrat predava ali objavlja članke na temo zakona in družine. Nekaj smo jih pripravili tudi za vas in si jih lahko ogledate tukaj.https://najina-pot.rkc.si/index.php/content/display/3<![CDATA[Zemljevid]]>